Tjongerschans innovatiepartner van Innovatielab Thialf

11 januari

Tjongerschans ziekenhuis in Heerenveen wil voorloper zijn en blijven als het gaat om innovaties in de zorg. De komst van het Innovatielab Thialf in het schaatshart van de wereld, geeft Tjongerschans de unieke mogelijkheid om samen met de sportpraktijk te werken aan nieuwe innovaties rondom gezondheid en vitaliteit die kunnen worden doorontwikkeld voor de reguliere patiënten. Andersom brengt deze samenwerking voor het Innovatielab Thialf veel expertise in huis die essentieel is voor de ontwikkeling van gezondheid gerelateerde innovaties.

Sinds 2012 is er al een sportmedische afdeling in het ziekenhuis om de (top)sporters optimaal te faciliteren. Als innovatiepartner wil ziekenhuis Tjongerschans niet alleen faciliteren, maar ook proactief bijdragen aan de ontwikkeling van betere zorg. Gezamenlijk met het Innovatielab Thialf zal gewerkt worden aan een innovatieagenda rondom gezondheid en vitaliteit. Daarvoor stelt Tjongerschans sportarts dr. Jean Driesen beschikbaar. Jean Driesen is expert op het gebied van inspanningsastma bij kinderen en hij is veelvuldig betrokken geweest bij schaatsonderzoek. Hiermee ontstaat een structurele samenwerking die zal leiden tot innovaties in de gezondheid en vitaliteit. In eerste instantie rondom schaatsen en inline-skaten, maar het doel van de samenwerking is vooral om innovaties uit de sport door te ontwikkelen voor de reguliere patiënten. 

 

Saskia Faber, centrummanager mobiliteit, sport & preventie Ziekenhuis Tjongerschans:

"Innovaties in de (top)sport kunnen leiden tot nieuwe producten en betere zorg voor onze patiënten.

Als innovatiepartner hebben we nu de kans om daar vanaf de basis aan bij te dragen”

 

INNOVATIEPARTNER

Een innovatiepartner is een organisatie uit het bedrijfsleven, de sport, de overheid, het onderwijs of de wetenschap die structureel betrokken is bij het Innovatielab Thialf. Tjongerschans is na Imbema Groep de tweede die zich officieel koppelt aan het Innovatielab Thialf. 

In 2017 zullen het Innovatielab Thialf en Tjongerschans gezamenlijk werken aan de opbouw van een living lab (test- en meetomgeving) in Thialf, waar innovaties ontwikkeld en getest kunnen worden in de sportpraktijk. Vanuit het Innovatielab Thialf zal de link gemaakt worden naar bedrijven en de wetenschap voor ontwikkeling van nieuwe producten in samenwerking met de expertise uit het ziekenhuis.

Bekijk hier het filmpje waarin de samenwerking nader wordt toegelicht


Vorige pagina