Inge stoter

Vanuit de opleiding bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is haar interesse ontstaan voor het opzetten en managen van nieuwe initiatieven rondom sport, onderwijs en wetenschap. Haar eerste opdracht was het opzetten en managen van het Sport Science Institute Groningen. Parallel daaraan heeft Inge binnen de RUG de eerste multidisciplinaire Minor Sport Science opgezet en gecoördineerd. Tevens was ze in die tijd hoofddocent van het vak Talent development in sport binnen deze minor. Dit laatste was inhoudelijk een mooie combinatie met haar promotietraject die ze in 2014 is begonnen op het thema talentontwikkeling in schaatsen. Als manager van het Innovatielab Thialf is de nieuwe uitdaging om ook het bedrijfsleven bij innovaties in de sport te betrekken. Maar met de steun van Thialf, Sportstad Heerenveen en Topsport NOORD is ook dat geen probleem.

Interesses
Inge is echt een duizendpoot en overal voor in, maar de rode draad door haar leven blijft schaatsen. Van langebaan tot marathonschaatsen en van schaatsonderzoek in Calgary tot een promotietraject in Groningen. Schaatsen is waar ze energie uit haalt en graag een stapje extra voor doet.

Innovatielab Thialf
Als manager van het Innovatielab is het haar missie om Thialf om te toveren tot een living lab voor sportinnovatie. Voor bedrijven, sport en wetenschap moet Thialf de plek zijn waar partijen samen leren en innoveren. Vanuit haar expertise om de juiste partijen bij elkaar te brengen rondom relevante vraagstukken moet het Innovatielab Thialf snel uitgroeien tot een organisatie dat sportinnovaties inzet om de sportprestatie, -beleving en -accommodatie te verbeteren. Schaatsen en inline skaten zullen daarbij gebruikt worden als motor voor het realiseren van de sportinnovaties. 

Contact
Innovatielab@thialf.nl