Studenten

 • Amilia Aarnink

  Ik volg de master Sport Sciences aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik zit in mijn tweede leerjaar en ik loop stage van juli 2021 t/m maart 2022.

  Onderzoeksproject: Ik loop stage bij team IKO, dit is een topteam in het langebaan schaatsen. Ik ondersteun team IKO tijdens de ijstrainingen met onder andere het filmen van de trainingen en het monitoren van de trainingen. Ik ga met mijn afstudeeronderzoek kijken naar de optimale slagfrequentie door middel van een interventie en het analyseren van videobeelden en transponderdata.

  Klik hier voor mijn persoonlijke pagina 

 • Brian Kortekaas

  Ik zit op de Haagse Hogeschool en doe de studie Mens & Techniek | Bewegingstechnologie. Ik zit in mijn laatste jaar en stage voer ik uit bij de Nationale Trainingsselectie Shorttrack (NTS) van Augustus t/m Januari.

  Onderzoeksproject: Tijdens mijn stage bij de NTS zal ik bezig zijn met het ontwikkelen van software om de start van de shorttrackers te visualiseren en analyseren, zodat er tijdens de trainingen live feedback gegeven kan worden over de uitgevoerde starts. Daarnaast ben ik ook bezig met het ontwikkelen van een rapport waarin de data gepresenteerd wordt, zodat de coaches en atleten ook na de training de data kunnen analyseren.

  Klik hier voor mijn persoonlijke pagina

 • Carmen van der Peet

  Ik zit in het eerste jaar van de master Sport Sciences aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik loop stage bij Innovatielab Thialf van september 2021 t/m maart 2022.

  Onderzoeksproject: Tijdens mijn stage bij KNSB Talent Team Noord Shorttrack zal ik mij bezighouden met het onderzoeken van een meer schaats specifieke krachttest door het vergelijken van twee isometrische testen. Ik zal gaan onderzoeken of de ene krachttest de andere mogelijk kan vervangen. Deze test zou namelijk een beter beeld kunnen geven over de kracht die de schaatsers kunnen leveren op het ijs, omdat deze test in de dezelfde positie wordt uitgevoerd als waarin de schaatsers rijden.

  Klik hier voor mijn persoonlijke pagina 

 • Daan Vermeulen

  Ik zit op de Rijksuniversiteit Groningen en volg de bachelor Bewegingswetenschappen. Ik zit inmiddels in het derde jaar en doe deze stage als academische opdracht in de minorruimte. Ik loop stage bij het Innovatielab Thialf van september 2021 t/m januari 2022.

  Onderzoeksproject: Ik loop stage bij team Worldstream, dit is een topteam in het langebaanschaatsen. Ik doe 3 à 4 keer in de week EMG metingen tijdens schaats- en krachttrainingen. Vervolgens zal ik analyses maken van deze EMG data om zo de krachttraining met het schaatsen te vergelijken. Met als doel de krachttraining zo goed mogelijk sport specifiek te maken voor het schaatsen.

  Klik hier voor mijn persoonlijke pagina

 • Eric Voskuil

  Ik zit op de hogeschool Windesheim op de Calo en studeer Sportkunde. Dit is alweer mijn laatste jaar op de studie en ik loop mijn afstudeerstage bij Innovatielab Thialf van september 2021 tot mei 2022.

  Onderzoeksproject: Tijdens mijn stage zal ik de interne en externe communicatie binnen het Innovatielab gaan onderzoeken. Na dit onderzoek ga ik mijn uitkomsten implementeren en uitvoeren. Ik ga op zoek naar de beste wijze waarop wetenschappelijke kennis gecommuniceerd kan worden naar coaches, sporters en relevante organisaties. 

  Klik hier voor mijn persoonlijke pagina 

 • Ferran van Meer

  Ik zit op de Hanzehogeschool in Groningen en studeer daar sportkunde. Ik zit in het 4e en dus ook laatste jaar van mijn studie. Ik loop stage van september 2021 tot mei 2022.

  Ik loop stage onder Embedded scientist Sander van Ginkel. In mijn stage ga ik verder onder Team Reggeborgh waar ik een onderzoek ga doen naar de manier van data terug koppelen naar het team. Ik ga een feedbacktool ontwikkelen die volledig zal worden afgestemd op Team Reggeborgh. 

  Klik hier voor mijn persoonlijke pagina

 • Fleur Smith

  Ik zit op de Hanzehogeschool in Groningen en doe de studie Sportkunde. Ik zit in mijn laatste jaar en mijn afstudeerstage voer ik uit bij Innovatielab Thialf. Deze stage loopt van juni 2021 tot maart 2022.

  Onderzoeksproject: Ik loop een heel seizoen mee bij het KNSB Talent team Noord. Bij dit team zal ik de coaches ondersteunen in het optimaliseren van trainingsbelasting en monitoring van de volgende generatie topschaatsers.

  Daarnaast neem ik deel aan het Coach in control project waarbij we onderzoek doen naar het dichter bij elkaar brengen van de coach en de sporter. Dit doen we door middel van feedback optimalisatie over de verwachte trainingsbelasting van de coach en de uitgevoerde belasting door de sporter.

  Klik hier voor mijn persoonlijke pagina 

 • Jelmer Kooistra

  Ik studeer aan de HanzeHogeschool in Groningen en zit momenteel in mijn afstudeerjaar. Mijn afstudeerstage volg ik bij het Innovatielab Thialf van september 2021 tot en met mei 2022.

  Onderzoeksproject: Ik loop stage bij het RTC Noord Shorttrack en ga mij bezig houden met het objectiveren van videofragmenten die zijn opgenomen tijdens de ijstrainingen. Het doel is om een tool te ontwikkelen waarbij de coach de data kan terugkoppelen naar de rijders om zo hun schaatstechniek te kunnen verbeteren.

  Klik hier voor mijn persoonlijke pagina

 • Jesper Mulder

  Ik volg de master Sport Sciences aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik zit in mijn tweede leerjaar en loop stage bij de KNSB Rabo Talentdagen van september 2021 t/m juni 2022.

  Onderzoeksproject: Tijdens de Rabo Talentdagen worden talentvolle schaatsers getest op verschillende fysieke aspecten die invloed hebben op prestatie, waaronder dynamische balans. Dynamische balans wordt getest door middel van de STAR Excursion Balance Test en een nieuwe balanstest op een krachtplaat. Ik ga een longitudinaal model maken om de ontwikkeling van dynamische balans over tijd, gemeten met de STAR test, te onderzoeken. Daarnaast ga ik onderzoeken of de nieuwe balanstest op de krachtplaat een valide en betrouwbare test is.

  Klik hier voor mijn persoonlijke pagina 

 • Kasper Dols

  Ik volg de master Biomedical Engineering aan de TU Delft, met als specialisatie Neuromusculoskeletal Biomechanics. Ik zit in mijn tweede leerjaar en loop stage van september 2021 t/m november 2021.

  Onderzoeksproject: Het doel van mijn project is het ontwikkelen van een methode om de efficiëntie van een shorttrack relay wissel te kwantificeren. Die methode bestaat uit het schrijven van een script dat videobeelden van de wissel automatisch kan uitlezen en omrekenen naar de snelheid op elk moment gedurende de wissel, van zowel de duwende als de geduwde schaatser. Uiteindelijk kan met de verkregen snelheden worden bepaald wie de beste wissel-koppels zijn!

  Klik hier voor mijn persoonlijke pagina 

 • Suze Gort

  Ik zit op de Rijksuniversiteit in Groningen en studeer aan de Master Sport Science. In de periode augustus 2021 tot en met maart 2022 mag ik als stagiaire mijn bijdrage doen bij de Nationale Trainingsselectie Shorttrack (NTS).

  Onderzoeksproject: Ik help 6 dagen per week beide embedded scientists van het NTS met de dagelijkse monitoring van de schaatsers, filmen van de training en het verwerken van de data. Tijdens mijn afstudeeronderzoek, hou ik mij door middel van vragenlijsten en het analyseren van de Ōura ring, bezig met het verbeteren van ‘Sleep Hygiene’. Op deze manier hoop ik fysiek en mentaal herstel tijdens slaap te optimaliseren richting de Olympische spelen van 2022.

  Klik hier voor mijn persoonlijke pagina

 • Tom van Heuvel

  Ik volg de Bachelor Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik zit in mijn derde leerjaar en loop tijdens mijn minorruimte stage van Augustus 2021 tot Maart 2022.

  Onderzoeksproject: Ik loop stage bij team Worldstream, een van de topteams bij het langebaanschaatsen. Hier doe ik videoanalyse van schaatstrainingen van het team. Daarvoor ben ik ongeveer vier keer per week bij de trainingen aanwezig om te filmen. Met deze video’s ga ik onderzoek doen naar de schaatstechniek en deze kwantificeren. Daarnaast krijgen de coaches en schaatsers feedback van de techniekanalyse. Ook ga ik computer visie gebruiken om de technische analyse te automatiseren.