Sterk afsluitend symposium voor het succesvolle Coach in Control project

20 juni

Op het eindsymposium van het Coach in Control project, werden de resultaten gepresenteerd van twee jaar hard werken in een multidisciplinair consortium. In nauwe samenwerking en op basis van de behoefte van duursportcoaches is gewerkt aan onderzoek, onderwijs en een dashboard om de coach in controle te laten zijn van de data van zijn atleten om zo betere individuele trainingsprogramma’s te maken. Elke product uit dit project is gebaseerd op een intensieve samenwerking tussen praktijk en wetenschap en zal structureel aangeboden worden aan de sportpraktijk. Een uniek resultaat voor een RAAK-publiek project.

Trainingsmonitoring

Aan verschillende duursportcoaches is gevraagd waar de behoefte ligt op het gebied van trainingsmonitoring. Daaruit kwamen drie grote behoeftes naar voren:

  1. Een betaalbaar monitor dashboard
  2. Meer kennis op het gebied van trainingsmonitoring
  3. Ondersteuning bij het binnenhalen van verschillende datastromen

Met deze behoeftes in het achterhoofd is het consortium 2 jaar geleden aan de slag gegaan.

Terugblik op het eindsymposium

Na een inleiding over aanloop naar het project Coach in Control door Johan de Jong, lector Praktijkgericht Sportwetenschap van de Hanzehogeschool vervolgde Bjorn de Laat, Embedded Scientist Shorttrack bij de KNSB samen met masterstudent bewegingswetenschappen Suze Gort. Binnen het Coach in Control project werd hun team gezien als een van de praktijkexperts in trainingsmonitoring. Bjorn gaf aan dat ze al 8 jaar bezig zijn met het digitaal monitoren van trainingen. In eerste instantie gefocust op het monitoren van de belasting, maar het laatste jaar is ook ingezet op herstel. Suze Gort heeft onderzoek gedaan naar slaap en het effect van een slaapinterventie.

Na dit kijkje in de shorttrack praktijk, gingen we door naar een kijkje in de datakeuken van het KNSB Talent Team NOORD (KTT Noord) met de trainer Peter Kolder en onderzoeker aan de Hanzehogeschool Groningen Ruby Otter-Drost. Ruby liet ons ervaren wat de sporters ervaren door te beginnen met een online vraag over mate van ervaren stress. Een mooie “normaal” verdeling liet zien dat dit zeker niet voor iedereen gelijk was, en je daar dus als spreker rekening mee moet houden, net als dat een coach rekening houdt met hoe een sporter zich voelt. Bij KTT Noord is veel gemeten in 2 seizoenen, waarbij ingezoomd werd op 4 weken trainingsbelasting gemeten middels RPE (Rating of Perceived Excertion). RPE is een wetenschappelijk onderbouwde manier om ervaren belasting te bepalen. Op zich een simpele maat en gemakkelijk in te zetten, maar Peter en Ruby konden meerdere voorbeelden geven dat het essentieel is om labels aan deze cijfers te hangen. De wetenschap gebruikt namelijk een exponentiele schaal, waarbij 5 al ”zwaar” is en niet een lineaire schaal, waarbij 5 “matig intensief” is. Essentieel bleek ook om als coach te checken of een training zo zwaar wordt ervaren als de coach heeft bedacht. Onderzoek toonde aan dat dit per persoon verschilt en het Coach in Control  project toont aan dat coaches zeer veel hebben aan feedback op de bedoelde en uitgevoerde RPE.

Coach in Control Dashboard

RPE feedback wordt ook ingezet in het, door Sport Data Valley ontwikkelde, Coach in Control Dashboard. Auke Damstra, directeur van Sport Data Valley: ‘Het Coach in Control project is 1 van de 100 projecten die we doen, maar ook direct een van de beste.’ 

‘Het Coach in Control project is 1 van de 100 projecten die we doen, maar ook direct een van de beste.’

Auke Damstra, directeur van Sport Data Valley

Afgesproken is dat het Coach in Control dashboard binnenkort beschikbaar is binnen Sport Data Valley platform. Een prachtig resultaat en een mooie toevoeging voor topcoaches in de duursport.

Het onderwijs

Tynke Toering, onderzoeker aan de Hanzehogeschool Groningen, en Jos Goudsmit, onderzoeker aan de Fontyshogeschool Eindhoven, sloten het symposium af met een kijkje in het onderwijsprogramma dat is ontwikkeld binnen Coach in Control. Via de methode Act, Learn, Adapt werden de aanwezige gasten door een casus geleid van een van de schaatsers uit het onderzoek. Hierin kwam alles samen en kwam de discussie goed los. Het onderwijsprogramma is een 3 daagse gevolgd door een aantal terugkomdagen, gemaakt voor coaches in duursporten die op niveau 3 – 4 functioneren. Ook het onderwijsprogramma blijft niet bij een pilot, maar wordt ingevoerd in de AD5 opleidingen van de betrokken hogescholen en zal 1 keer per jaar aangeboden worden vanuit het consortium. Wederom een prachtig resultaat.

Tot slot

Inge Stoter, manager van Innovatielab Thialf: “Binnen dit project was een unieke samenwerking tussen de praktijk en de wetenschap. Coaches en onderzoekers hebben samen bijgedragen aan de ontwikkeling”. Het unieke van dit project is dat er nu een gecombineerd aanbod is op het gebied van trainingsmonitoring. Niet alleen een dashboard, maar ook direct scholing om coaches op weg te helpen. Daarnaast is de inhoud van zowel het dashboard en het onderwijs wetenschappelijk onderbouwd en praktisch relevant!

Johan de Jong: “Dit is een van de succesvollere projecten waarbij ik betrokken ben geweest”. Daaraan voegt hij met klem toe: “We sluiten dit project op 1 juli officieel af, maar de beweging gaat door”.

“Dit is een van de succesvollere projecten waarbij ik betrokken ben geweest. We sluiten dit project op 1 juli officieel af, maar de beweging gaat door."

Johan de Jong, lector Hanzehogeschool Groningen


Vorige pagina