Kernpartners

De kernpartners zijn de oprichters van Innovatielab Thialf en nauw betrokken bij de organisatie.

Thialf

Thialf is het belangrijkste ijsstadion voor topsportschaatsers in Nederland. Het ‘schaatshart van de wereld’ voldoet aan alle specifieke eisen van de ISU op het gebied van topsportfaciliteiten. Naast langebaanschaatsevenementen biedt Thialf faciliteiten voor jong en oud voor alle schaatsdisciplines; langebaan, shorttrack, ijshockey, kunstrijden, curling en schoonrijden.

Thialf is kernpartner van Innovatielab Thialf om uiteindelijk ook het internationale voorbeeld te zijn voor sportaccommodaties en schaatsinnovaties. Thialf wil dingen mogelijk maken die voor het menselijk voorstellingsvermogen nog onmogelijk lijken. Door te innoveren in het schaatshart van de wereld kan Thialf dit samen met haar innovatiepartners realiseren.

Topsport NOORD

Topsport NOORD is de stichting waaronder het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs in Heerenveen) en het RTO (regionale topsport organisatie) vertegenwoordigd zijn. Het werkgebied van Topsport NOORD betreft de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Topsport NOORD biedt zowel de huidige topsporter als de vele talentvolle jonge sporters binnen het CTO of het RTO ondersteuning op het gebied van programma-faciliteiten. Het streven is om de route naar de top voor talentvolle sporters zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Onderdeel hiervan is de unieke topsport vleugel binnen Thialf. Deze is ingericht in nauwe samenwerking met alle faciliteiten-partners van Topsport NOORD op onderwijs-, medisch, voeding en trainingstechnisch gebied. Samen met Innovatielab Thialf werkt Topsport NOORD aan sportinnovaties die de randvoorwaarden voor de topsporters kunnen optimaliseren.

Sportstad Heerenveen

Sportstad is een initiatief van Gemeente Heerenveen, sc Heerenveen en De Friesland Zorgverzekeraar. Sportstad Heerenveen is een multifunctioneel sportcentrum waar sport, zorg en onderwijs onder één dak gevestigd zijn. Het sportcentrum kent een hoogwaardig topsportklimaat met optimale faciliteiten voor zowel de professional als de amateur.

Sportstad Heerenveen is kernpartner van Innovatielab Thialf om gezamelijk te werken aan innovaties voor met name de breedtesport en zorg. Door de komst van de nieuwe overdekte skeelerbaan is tevens de link met topsport gemaakt!