Thialf, Sportstad Heerenveen en Topsport NOORD slaan handen in één voor nieuw Innovatielab Thialf

28 september

Thialf is hét Schaatshart van de Wereld. Om deze claim meer inhoud te geven en te zorgen dat Thialf “world leading” blijft, is innoveren een must. Thialf gaat dit niet alleen doen, maar investeert samen met Sportstad Heerenveen en Topsport NOORD in het nieuwe Innovatielab Thialf. Het Innovatielab Thialf zal namens de drie kernpartners, in nauwe samenwerking met de KNSB en NOC*NSF, werken aan sportinnovaties in het schaatshart van de wereld. Het doel is met deze sportinnovaties de schaatsbeleving en –prestatie te verbeteren en sportaccommodaties te optimaliseren.

Optimale schaatsbeleving en -prestatie
Door de zachte winters van de afgelopen jaren begint het oer-Hollands ijsgevoel licht af te nemen onder de Nederlanders. Het is daarom tijd voor een nieuw (digitaal) tijdperk binnen de schaats en skeeler wereld. Het Innovatielab Thialf zal zich richten op sportinnovaties die de fan- en schaatsbeleving kunnen verbeteren, zoals aangepast ijsplezier en digitale interactie tijdens wedstrijden. Verder zal het Innovatielab Thialf technologische innovaties inzetten om de schaatsprestatie te verbeteren. Nadruk zal daarbij liggen op materiaal, kleding, gezondheid en het meten, analyseren en monitoren van de schaatsprestatie.

Internationale gouden standaard voor sportaccommodaties
Naast het optimaliseren van schaatsbeleving en –prestatie zal het Innovatielab Thialf ook op het gebied van sportaccommodaties innoveren. Thialf wil als schaatsaccommodatie het wereldwijde voorbeeld zijn voor een multifunctionele en (maatschappelijk) rendabele sportaccommodatie met optimale faciliteiten voor de topsport, breedtesport en fans. Met de oplevering van het nieuwe Thialf is er al meer openheid en ruimte gecreëerd. Het Innovatielab Thialf wil in aanvulling daarop innoveren op het gebied van ijs, energie, duurzaamheid, multifunctionaliteit, veiligheid en een interactief stadium.

Huis van sportinnovaties
Het Innovatielab Thialf zal de plek zijn waar sport, bedrijven, overheid en wetenschap bij elkaar komen en samenwerken aan sportinnovaties. Uniek hierbij is dat de test- en meetinfrastructuur van het Innovatielab Thialf geïntegreerd zal zijn in de snelste laaglandbaan van de wereld. Thialf is een magneet voor topsport, breedtesport en fans. Hierdoor kunnen innovaties in samenwerking met de uiteindelijke klant ontwikkeld worden.

Unieke samenwerking in de sporthoofdstad van Nederland
Door de samenwerking van Thialf, Sportstad Heerenveen en Topsport NOORD is er een uniek krachtenveld gegenereerd van bedrijven in Heerenveen die allen opereren in het gehele spectrum van recreant tot en met Olympische winnaars. De focus van het Innovatielab Thialf zal liggen op schaats en skeeler sporten, maar door het netwerk van de kernpartners zullen innovaties snel spin off krijgen naar andere Olympische sporten als turnen, judo en zwemmen.

Innovatielab Thialf naar volwaardig Sportinnovator Centrum
Op 9 februari 2016 is Thialf gekwalificeerd als potentieel sportinnovator centrum door het Topteam Sport die aangesteld is door Minister Schippers van VWS. Naar aanleiding van deze benoeming hebben de drie kernpartners gezorgd voor de financiering van een Innovatiemanager. Op 15 augustus 2016 is de nieuwe Innovatiemanager, Inge Stoter (sportwetenschapper en voorheen manager van het Sport Science Institute Groningen), van start gegaan en op 30 augustus heeft de eerste brainstorm meeting met potentiele partners plaatsgevonden. Dit alles met als doel in 2017 een volwaardig sportinnovator centrum te worden. 


Vorige pagina