Innovatielab Thialf ontvangt subsidie voor verdere doorontwikkeling sportinnovator-centrum

12 april

Innovatielab Thialf heeft een subsidie ter waarde van 75.000,- euro toegekend gekregen door ZonMW. De subsidie is bedoeld om de doorontwikkeling van Innovatielab Thialf als sportinnovator-centrum te stimuleren. Naast de subsidie zorgt ZonMW ervoor dat Innovatielab Thialf tevens verder kan met het succesvolle coaching traject van RevelX.

Een sportinnovator-centrum is een ontmoetings- en broedplaats waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties structureel samenwerken aan innovaties die bijdragen aan de topsport, sportparticipatie en/of een actieve leefstijl. Bij het toekennen van de subsidies was samenwerking dan ook een belangrijk speerpunt. Sportinnovator-centra moeten voldoende samenwerken met de sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid zodat er op een rendabele manier innovaties in de sport gerealiseerd kunnen worden. 

Maurits Hendriks, Technisch Directeur NOC* NSF en lid van het Topteam Sport dat verantwoordelijk is voor het opstellen van de Kennis- en Innovatieagenda Sport:

“Wij zijn zeer tevreden met de ontwikkelingen die de sportinnovator-centra doormaken en stimuleren hen graag om vooral door te gaan en verbeterpunten verder op te pakken.”

Inge Stoter, manager Innovatielab Thialf, is blij met het binnenhalen van de subsidie:

“Met deze subsidie kunnen we uitbouwen wat we met Thialf, Sportstad Heerenveen en Topsport NOORD zijn begonnen. Thialf wordt daarmee niet alleen het huis van kampioenen, maar ook het huis van sportinnovatie voor het schaatsen en inline-skaten!” 

Naast Innovatielab Thialf hebben nog zes andere sportinnovator-centra dezelfde subsidie ontvangen. Voor meer informatie, zie de website van sportinnovator.

 


Vorige pagina