Digitalisatie schaatssport ingezet middels unieke samenwerking in Thialf

20 februari

Sport, wetenschap en het bedrijfsleven zetten de eerste stap richting digitalisering van de schaatssport. De kracht van deze samenwerking is dat iedere partij zich kan focussen op zijn eigen expertise. Mede dankzij de Data Services Hub van KPN kunnen meerdere partijen nu live op een transparante en schaalbare manier informatie uitwisselen op één platform. Deze ontwikkeling biedt nieuwe kansen voor het verbeteren van de schaatsprestaties en -beleving.

Tijdens het KPN NK Allround & Sprint was het dan zover, de live demonstratie van het Thialf fandashboard. Een showcase waar KPN, de KNSB, Sportunity, Rijksuniversiteit Groningen en Innovatielab Thialf aan hebben gewerkt om te laten zien dat het mogelijk is om met de sport, wetenschap en het bedrijfsleven tegelijkertijd te werken aan één gezamenlijk doel middels één infrastructuur.

Het doel was om de fans in Thialf een nieuwe beleving te geven van schaatswedstrijden. Schaatsen is een tijdsport, maar meeschrijven op een papieren startlijst is niet meer van deze tijd. Voor deze showcase zijn de vijf partijen de uitdaging aangegaan om naast rondetijden ook de snelheid van de rijders realtime op meerdere punten in een ronde terug te koppelen aan de fans in Thialf. Maar er was een tweede doel, namelijk samenwerking op één open data platform waar alle informatie van een rijder samenkomt.

Het open karakter zit hem niet in het onbeperkt delen van de data, maar het creëren van een structuur waarbij meerdere dataproviders hun data gecontroleerd aanbieden aan meerdere informatieproducenten en tegelijkertijd aan de wetenschap, media of andere geïnteresseerden. De wetenschap kan op de data kennis ontwikkelen en deze teruggeven aan het open data platform. De informatieproducenten kunnen op verschillende manieren de data en kennis uit het platform beschikbaar stellen voor zowel fans, coaches als de rijders zelf.

Dit is voor het eerst mogelijk gemaakt tijdens het KPN NK Allround & Sprint in Thialf. De KNSB leverde snelheidsdata en historisch data aan de Data Services Hub van KPN. Via de Data Services Hub werd de data beschikbaar gesteld aan de Rijksuniversiteit Groningen en Sportunity. De universiteit ontwikkelde, op basis van historische data, algoritmes die na een ronde de eindtijd van de schaatsers kunnen voorspellen. Deze voorspelling werd live doorgegeven aan het fandashboard die gebouwd is door Sportunity. Via het fandashboard kon de fan uiteindelijk live de snelheidsopbouw van de schaatser zien, inclusief de voorspelde eindtijd na een ronde.

Voor alle ondervraagde fans was het dashboard van toegevoegde waarde. 64 procent zou zelfs extra willen betalen voor een zitplaats met het fandashboard in Thialf. Een groot succes voor de deelnemende partijen. Het platform is nu klaar voor de toekomst en biedt mogelijkheden voor andere partijen en andere sporten om aan te sluiten met data, kennis of producten. Een mooie start voor de digitalisatie van de schaatssport!

Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met innovatielab@thialf.nl voor meer informatie.

 

Vorige pagina