Coach in Control

De meeste coaches zijn op de hoogte van het nut en belang van het monitoren van trainingsbelasting. Coaches blijken het echter lastig te vinden om de hoeveelheid informatie betreffende interne (bijv. hartslag) en externe (bijv. snelheid) belasting te combineren en te vertalen naar de juiste trainingsaanpassingen. Hierdoor is een coach vaak afhankelijk van bijvoorbeeld embedded scientists en/of andere wetenschappelijke ondersteuning.

Binnen het Coach in Control project heeft het consortium gewerkt aan de ontwikkeling van een scholing, een dashboard en onderzoek ter bevordering van trainingssturing. Dit gebeurde in de context van de cyclische sporten (een sport waarbij een vast bewegingspatroon zich herhaalt) en op basis van de behoefte van coaches. De eerste casus vindt plaats binnen het langebaan schaatsen en shorttrack. 

Het behoefteonderzoek gehouden onder talentcoaches (Goudsmit et al. 2022) liet zien dat ze voornamelijk baat hadden bij:

  1. een betaalbaar dashboard;
  2. ondersteuning om verschillende soorten data (bijv. hartfrequentie, snelheid, vragenlijsten) te visualiseren;
  3. kennis over trainingssturing op basis van data.

Op basis van deze behoeften heeft het Coach in Control projectteam een dashboard ontwikkeld dat structureel ondergebracht is bij Sport Data Valley en beschikbaar is voor coaches en hun sporters. De verzamelde data betreft bedoelde trainingsbelasting van de coach en uitgevoerde trainingsbelasting door de sporter laat zien dat dit niet altijd overeenkomt en dat een verschil invloed heeft op het welzijn van sporters (Otter et al. 2022). Om coaches een goede basis mee te geven qua kennis rondom trainingsmonitoring en –sturing, is een scholing voor trainingsmonitoring ontwikkeld met het principe: “Act, Learn, Adapt”.

Bekijk de projectfilm voor een mooi overzicht van het project en de deelnemende organisaties:

 

Output Coach in Control

Het Coach in Control Project heeft geresulteerd in een online dashboard, een onderwijsprogramma, 2 wetenschappelijk "peer reviewed" artikelen en 2 populair wetenschappelijk artikelen. De links naar het Coach in Control Dashboard en de artikelen zijn hieronder te vinden.