Digitalisatie Schaatssport

Schaatsen loopt als tijdsport flink achter als het gaat om digitalisatie. Coaches staan nog aan de kant met een stopwatch en fans schrijven nog met pen papier mee tijdens internationale wedstrijden. De data die binnen gehaald wordt, wordt maar op kleine schaal geanalyseerd en ontwikkelde kennis wordt beperkt gedeeld. Om meer inzicht te krijgen in de schaatsprestatie en daarmee betere trainingen te geven en een interactieve schaatsbeleving aan te bieden voor de fans is het tijd dat de schaatssport digitaliseert!

Het doel van dit project is het opzetten en invullen van een open data platform waarbij alle digitale informatie van schaatsers en schaatsfans op één plek samenkomen en vanaf daar beschikbaar gemaakt kunnen worden voor meerdere doeleinden. Het open data platform is niet open, omdat zomaar alle data gedeeld kan worden, maar open omdat er informatie-uitwisseling plaats kan vinden op een transparante, schaalbare en veilige manier. De digitalisatie is een meerjaren proces, waarbij stap voor stap nieuwe databronnen gekoppeld gaan worden en een meerwaarde zullen leveren voor de schaatsers. 

De focus van de digitalisatie ligt de eerste jaren op het koppelen van de volgende databronnen: Snelheid, hartslag, video, slagfrequentie, hoekdata en de meetschaats. Op basis van deze databronnen moet de digitaliseren van de schaatssport leiden tot

  • Meer inzicht in prestatie van top en breedtesport
  • Trainingsbegeleiding top en breedtesport
  • Interactieve sportbeleving voor fans 

Om dit te bereiken is een intensieve samenwerking nodig van het bedrijfsleven, de sport en de wetenschap. Binnen dit project vindt de intensieve samenwerking altijd in deze driehoek plaats, maar met een duidelijk keuze voor een wetenschappelijke of een bedrijfsmatige insteek. Door dit uit elkaar te halen kunnen de twee lijnen parallel aan elkaar lopen met eigen tijdlijnen, maar wel een gemeenschappelijk doel.  

De digitalisering van de schaatssport is een meerjarenproject met heel veel stakeholders. De eerste stappen hiervoor zijn gezet met de KNSB, Rijksuniversiteit Groningen, Sportunity en KPN. De projectfilm is hieronder te bekijken.