Ring of Fire

Met het meetsysteem ‘Ring of Fire’ analyseert Innovatielab Thialf, samen met TU Delft, NOC*NSF en KNSB, de aerodynamische houding van Nederlandse topschaatsers. De Ring of Fire wordt gebruikt om luchtstromingen rondom bewegende schaatsers te meten en zichtbaar te maken.

De Ring of Fire is een tunnel met daarin duizenden zeepbellen gevuld met helium. De schaatsers rijden daar doorheen. Door deze bellen te belichten met een laser en met high speed camera’s heel snel foto’s te maken, is het mogelijk om de exacte luchtstroom rond de rijdende schaatsers in beeld te brengen. Dit meetsysteem is uniek in de wereld en kan zeer nauwkeurig bepalen wat het verschil in luchtweerstand is van twee verschillende schaatshoudingen.

Onderzoekers van TU Delft hebben hier jaren onderzoek naar gedaan en zijn nu zover om de kennis naar de schaatspraktijk te brengen. Als praktijkpartner maakt Innovatielab Thialf, samen met de KNSB en Team NL, het mogelijk dat er hele dagen getest kan worden in Thialf. 

Het unieke van de Ring of Fire is tweeledig. Ten eerste werden aerodynamicatesten altijd gedaan in een windtunnel waarbij luchtstromen van verschillende snelheden op een stilstaande representatie van de werkelijkheid werden geblazen. De Ring of Fire kan op de ijsbaan neergezet worden en daarmee de gehele schaatsbeweging meten. 

Ten tweede bestaat de Ring of Fire uit state-of-the-art technologie die als enige in de wereld de luchtstromingen in de praktijkomgeving kan kwantificeren. Door de wetenschappelijke kennis naar de praktijk te halen willen we binnen dit project meer inzicht krijgen in de aerodynamica van het schaatsen. Schaatsen is een zeer dynamisch beweging op hoge snelheid. Een beetje winst in een aerodynamische houding kan al snel het verschil maken tussen goud en zilver.