Science meets Practice 2019

Innovatielab Thialf heeft als doel om de sportpraktijk en de wetenschap dichter bij elkaar te brengen en doet dit onder andere middels de jaarlijkse Science meets Practice bijeenkomst in Thialf. Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats op dinsdag 9 juli met als thema wearables. Keynote sprekers van deze bijeenkomst zijn Jeroen van der Eb en Bernadet van Os.

JEROEN VAN DER EB - TECHNIEK ANALYSE MET WEARABLES

Van alle geavanceerde meettechnieken om een beweging te analyseren is er bijna geen bruikbaar op het ijs. Bieden wearables in het schaatsen daarom een uitkomst? Wearables meten meestal niet direct wat je zou willen zien: momentane snelheid, valhoek, stuurhoek, vermogen om er maar een paar te noemen die voor schaatser en coach direct inzicht geven in de techniek van de schaatsbeweging. Waar ligt dit aan? Wat zijn de beperkingen en vooral wat kan er dan wel! Aan de hand van verschillende voorbeelden wordt de toegevoegde waarde voor een coach besproken en waar nu aan gewerkt wordt.

SkateView en de VU-meetschaats, wearables die ontwikkeld zijn op de Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met de TU Delft om direct feedback te kunnen geven op bepaalde prestatie (verhogende) parameters tijdens het schaatsen. Samen met Viking en de Universiteit Leiden worden hiervan producten ontwikkeld die een schaatser inzicht moet geven in hun eigen prestaties.

 

BERNADET VAN OS - OPKOMST VAN TECHNOLOGIE IN DE SPORT

Technologie en prestatie-analyses spelen een steeds meer centrale rol binnen de sport, waarbij we ons vooral richten op de directe en dagelijkse ondersteuning. Wat zien wij als nieuwe en opkomende beschikbare apparatuur op ons afkomen als het gaat om bijvoorbeeld het monitoren van de fysieke conditie of technische analyses van onze sporters. Tijdens deze presentatie gaan we in op de ontwikkeling en implementatie van bestaande en innovatieve technologieën voor monitoring en feedback in de dagelijkse training en competitieroutine. Welke technologieën worden ingezet in andere sporten die mogelijk voor jullie interessant zijn binnen de schaatsdisciplines.