Trainingsbelasting

Om blessures en overbelasting ten gevolge van training bij schaatsers te voorkomen moet eerst de trainingsbelasting bekend zijn. Daarbij zijn zowel interne belasting (hartfrequentie) en externe belasting (snelheid) van belang. Bij een mismatch tussen interne en externe belasting kan dit een teken zijn van disbalans tussen training en herstel.

Sinds kort is het in Thialf technisch mogelijk om de snelheid van schaatsers te meten en terug te koppelen aan coaches met behulp van de Sprint Coach app. Echter is het nog niet mogelijk om de hartfrequentie daarbij weer te geven. Hierdoor is het nu enorm tijdrovend om zicht te krijgen op de trainingsbelasting van schaatsers in Thialf. 

Doel van dit project is om met de technische, praktische en wetenschappelijke insteek van de partners de voorwaarden te scheppen zodat in de toekomst de interne en externe trainingsbelasting van schaatsers eenvoudig gemeten kan worden. Het project is nog in de onderzoeksfase en slechts één trainingsgroep wordt gemonitord, met als doel de opgedane kennis en innovatie te delen met de schaatscommunity en vervolg onderzoek op te zetten.

Onderzoeksresultaten

De eerste onderzoeksresultaten zijn hieronder te vinden:

- Drafting in het langebaanschaatsen - Floor van den Brandt, Bachelor Bewegingswetenschappen.