OLYMPISCHE WINTERSPELEN BEIJING 2022

Innoveren in de wintersport, wat levert het op? De Olympische Winterspelen in Beijing staan voor de deur. Een goede gelegenheid om de innovatieprojecten die bijdragen aan de schaatsprestaties in het winterzonnetje te zetten.

In samenwerking met Sportinnovator en onze collega sportinnovator centra brengen wij in aanloop naar en tijdens de winterspelen, wintersportinnovaties onder de aandacht. Het gaat om innovaties die vanuit een samenwerking tussen de schaatssport, de wetenschap en het bedrijfsleven tot stand zijn gekomen in Thialf. In de artikelen staat de innovatie centraal en hoe deze leidt tot betere sportprestaties. Maar ook wordt belicht hoe de samenwerkingen tussen de partijen is verlopen en wat innoveren in de wintersport de partijen zelf oplevert.

 

Coach in Control

Coach in Control optimaliseert de prestaties van toekomstige olympische schaatsers

Na jaren Innovatie in Thialf is nu snelheidsdata, hartslag en prestatie nog beter bij te houden. Onder schaatscoaches is er de behoefte om ook andere factoren, zoals stress of vermoeidheid in kaart te brengen en om al deze data tezamen te gaan gebruiken om trainingen in te richten en aan te passen. Op initiatief van Innovatielab Thialf en de Hanzehogeschool is een consortium opgezet om aan deze behoefte te voldoen. Lees het artikel! >

Aerodynamica & Ring of Fire

Unieke mobiele windtunnel op ijs meet aerodynamische houding Nederlandse schaatsers

Hoe aerodynamischer de houding van een schaatser is, des te minder luchtweerstand deze heeft. En dat kan tot snellere tijden leiden. Om op het ijs de effecten van luchtweerstand te testen, verscheen er vorig jaar een mobiele windtunnel op het ijs van Thialf – de thuisbasis voor de meeste Nederlandse Olympische kandidaten. Maak kennis met deze Ring of Fire. Lees het artikel! >

De Meetschaats

Een betere schaatstechniek met de nieuwe meetschaats

De Winterspelen in Beijing komen eraan. Hoe zullen de Nederlandse schaatsers presteren? De nieuwe Meetschaats, winnaar van de Nationale Sportinnovator Prijs 2020, levert coaches en schaatsers feedback over de techniek van de schaatsbeweging. Het levert inzicht op over het samenspel tussen de voet, het ijs en de schaats. Lees het artikel! >